NC-0031(HDD CASING)

NC-0007 (4 Port USB3.0 Hub)

FT-0843 (USB WiFi Dongle150Mbps)

NC-0015 (USB Type C LAN Card)

NC-0014 (USB LAN Card)

NC-0013 (Type C USB Hub 4 Port 3.0)

NC-0012 (4 Port USB 3.0 Hub +USB 2.0 Combo)

NC-0011 (4 Port USB Hub)

FT-0842 (USB WiFi Dongle 300Mbps)

FT-0828 (USB WiFi Dongle150Mbps)

FT-0815 (USB Sound Card)

FT-0821(4 Port USB Hub)